Przedszkole

Nauczyciele

Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 986
Zakładki : 6
Odsłon : 697257

„Dobra szkoła – lepszy start"

Już trzeci miesiąc są prowadzone zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Projektu „Dobra szkoła – lepszy start" współfinansowanego przez Unię Europejską. Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości jaki stwarza realizowany projekt, dzieci z edukacji wczesnoszkolnej mogą znaleźć różne drogi do doskonalenia indywidualnego rozwoju.
Zajęcia rozszerzające wiedzę uczniów w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej umożliwiają zdobycie nowych kompetencji w atrakcyjny sposób, dzięki ciekawym pomocom oraz pracy w kilkuosobowych zespołach. Głównym założeniem projektu jest szeroko pojęta indywidualizacja procesu nauczania. Doskonale zdaje egzamin takie podejście do ucznia, który z różnych względów powinien uzupełnić wiedzę w zakresie edukacji matematycznej i polonistycznej. Zajęcia doskonalące naukę czytania i pisania oraz umiejętności matematyczne prowadzone przez nauczycielki znające doskonale swoich uczniów, zapewniają im poczucie bezpieczeństwa i optymalne osiągnięcie celów nauczania.
Najliczniejsza grupa dzieci, tworząca zespół gimnastyki korekcyjnej z dużym zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia. Częste żmudne i wymagające powtórzeń zestawy korekcyjne, są atrakcyjniejsze dzięki ciekawym przyborom gimnastycznym. Niwelowanie wad postawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym pozwala na niezakłócony rozwój dziecka oraz tworzy nawyki prawidłowej postawy i czynnego wypoczynku.
Ostatnią grupę beneficjentów projektu tworzą dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną. Są to uczniowie nie tylko z zaburzoną artykulacją ale także z problemami w czytaniu i pisaniu, zaburzonym słuchem fonematycznym.
Samo uczestniczenie w każdym rodzaju z proponowanych zajęć, pozostawia ślad w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Aby ten ślad utrwalić potrzeba zaangażowania rodziców, którzy przypominają o powtórzeniu ćwiczeń w domu.

 

Tłumaczenie

English French German Italian Spanish  

Program Comenius

Lubecka Noc Naukowa

 

szk odkrywcow   

wiarygodnaszkoła

szkola w ruchu