Przedszkole

Nauczyciele

Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 986
Zakładki : 6
Odsłon : 697256

Zajęcia w ramach projektu: "Moja Szkoła-Moją Szansą"

1. Zajęcia logopedyczne.

Zajęcia te są prowadzone w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Moja Szkoła-Moją szansą". Pomagają kompensować deficyty mowy u dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Uczęszcza na nie 15 dzieci, które mają różne zaburzenia komunikacji werbalnej. Po prawie rocznej terapii zauważyć można duży postęp, który u kilkoro dzieci jest w fazie utrwalania i automatyzacji wymowy głosek, które poprawnie są realizowane w zdaniach i mowie potocznej. Stymulacja słuchu fonematycznego pozwala dzieciom lepiej funkcjonować podczas zajęć polonistycznych i odnosić sukcesy w pisaniu i mówieniu. Dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia, szczególnie podoba im się praca korekcyjna z wykorzystaniem programu komputerowego oraz ciekawe pomoce dydaktyczne. W formie zabawy dużo łatwiej korygować mowę i mobilizować dzieci do ćwiczeń

2. Zajęcia z kinezjologii edukacyjnej.

Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo i adresowane są dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Gimnastyka umysłu i energetyzowanie mózgu pozwala dzieciom niwelować blokady w uczeniu się. Wykrywanie blokad i uwalnianie od nich dzieci za pomocą ćwiczeń ruchowych i energetycznych pozwala pokonać stres i rozwiązywać problemy z nauką. Praca w małej 10 osobowej grupie pozwala dostrzec problemy dziecka, indywidualizować pracę, wzniecać motywację do nauki i pomóc osiągnąć sukces.

3. Zajęcia z pedagogiem.

W zajęciach z pedagogiem szkolnym bierze udział 20 uczniów szkoły podstawowej. odbywały się w 10-cio godzinnym cyklu tygodniowym. Dzieci z poszczególnych klas mają zajęcia w wyznaczonym dla siebie terminie a ponadto zajęcia wspólne dla wszystkich. Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku poszczególnych grup wiekowych i obejmuje m.in.: zajęcia rozwijające umiejętności psychospołeczne z zakresu słownictwa, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z ortografii, trening ekonomiczny, współdziałanie w grupie, gry planszowe i zabawy grupowe. Ponadto zajęcia ruchowe mające na celu szerzenie umiejętności współdziałania w grupie, zasad fair play, rozwiązywania konfliktów.

4. Zajęcia judo.

Uczestnicy zajęć potrafią już kontrolować swoje emocje podczas ćwiczeń i rywalizacji. Wiedzą jak rozpoznać intencje drugiej osoby i co zrobić żeby nie popaść w konflikty. Uczą sie tłumić agresję i ukierunkować negatywne emocje na rywalizację sportową. Podnoszą umiejętności techniczne judo.

5. Zajęcia z matematyki.

Już tylko trzy miesiące pozostało do końca realizacji projektu. Uczniowie w ramach zajęć matematyczno - przyrodniczych pracowali aktywnie i rozwinęli swoje umiejętności. Z matematyki beneficjenci chętnie rozwiązywali ciekawe zadania, ćwiczyli sprawności manualne, grali w logiczne gry i łamigłówki.

6. Zajęcia z przyrody.

W trakcie zajęć przyrodniczych uczniowie badali wodę, powietrze i glebę z użyciem zestawów do badań, poznali ciekawostki świata fauny i flory, … Na zakończenie projektu uczniowie biorący udział w zajęciach koła matematyczno - przyrodniczego w czerwcu, wyjadą na trzy dniową wycieczkę do Muszyny na warsztaty ekologiczne.

7. Zajęcia z języka angielskiego.

Program zajęć ma na celu rozbudzenie u uczniów zainteresowań, pomóc w uzyskaniu lepszej sprawności językowej i co za tym idzie - uzyskanie lepszych wyników w nauce. Zajęcia te zdecydowanie dostarczyły uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które z pewnością będzie sprzyjać ich dalszej nauce języka, oraz przygotować ich do wykorzystania nabytych umiejętności językowych w sytuacjach życiowych.

 

Tłumaczenie

English French German Italian Spanish  

Program Comenius

Lubecka Noc Naukowa

 

szk odkrywcow   

wiarygodnaszkoła

szkola w ruchu