Przedszkole

Nauczyciele

Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 986
Zakładki : 6
Odsłon : 697260

Zajęcia w ramach projektu: "Otwarci na przyszłość"

1. Kółko historyczne.

Uczestnicy kółka w toku dotychczasowych zajęć poznali historię, osiągnięcia kulturalne i gospodarcze regionu ryglickiego. Obecnie przy wykorzystaniu albumów, prezentacji multimedialnych oraz pozycji książkowych poznają tradycje, obyczaje i zwyczaje Małopolski, np. obrzędy i zwyczaje świąteczne, obrzędy związane z porami roku, język gwarowy, pochodzenie nazw miejscowych. Wykorzystując albumy fotograficzne i prezentację multimedialną uczestnicy kółka poznali wybrane zabytki drewnianej architektury sakralnej w regionie małopolskim. Planowany jest wyjazd do skansenu, w celu pogłębienia posiadanej wiedzy.

2. Kółko informatyczne.

Uczestnicy zajęć informatycznych w toku dotychczasowej nauki poznali interfejs, obsługę i podstawowe funkcje programu graficznego Gimp, które obecnie utrwalamy i stosujemy w praktyce przy redagowaniu szkolnej strony www. Uczniowie dokonywali obróbki fotografii na których znalazły się ciekawe obiekty architektury - sakralne i świeckie w naszym regionie, a następnie przy pomocy nauczyciela zostały one wstawione na szkolną stronę www. Obecnie pracujemy nad wykonaniem strony www w języku html (notatnik) oraz z wykorzystaniem kreatora, gdzie również wykorzystujemy nabyte wcześniej umiejętności.

3. Kółko fizyczne.

Uczniowie rozwiązują zadania, wykonują doświadczenia związane z elektrostatyką, elektrycznością i magnetyzmem a także wyjaśniają prawa fizyki na których oparte jest działanie niektórych przedmiotów życia codziennego w tym zabawek.

4. Kółko dziennikarskie.

W zajęciach kółka dziennikarskiego uczestniczy 8 uczniów z pierwszych i drugich klas gimnazjalnych. Uczestnicy kółka w toku dotychczasowych zajęć rozwijają swoje zainteresowania dziennikarstwem, zapoznają się z historią czasopiśmiennictwa w Polsce oraz tworzą zespół redakcyjny gazetki szkolnej „De facto”. Uczniowie chętnie angażują się w tworzenie gazetki co sprzyja kształceniu takich umiejętności jak planowanie i organizowanie pracy, komunikowanie się w różnych sytuacjach, współdziałanie w zespole oraz posługiwanie się technologią informacyjną. Zajęcia te nie tylko kształcą umiejętności praktyczne, gdyż zawierają także elementy teorii pracy dziennikarza.

5. Twórcze i efektywne uczenie się.

Uczestnicy zajęć z twórczego i efektownego uczenia się w toku dotychczasowych zajęć pracują nad poprawą pamięci i koncentracji uwagi. Mają możliwość poprzez przeróżne ćwiczenia poznać bliżej samego siebie, swój wzorzec uczenia się, nowe i ciekawe sposoby robienia notatek np. MM – mapa myśli, która jest przydatna szczególnie podczas powtórek. Uczniowie poszerzają wiedzę poprzez prezentacje multimedialne, które są przygotowywane na zajęcia. Wykonują ćwiczenia , które poprawiają ich uwagę, zapamiętywanie, czytanie, pisanie, twórcze myślenie oraz wspierają naturalny sposób uczenia się np. gimnastyka mózgu według Paula Dennisona- ćwiczenia aktywizujące, energetyzujące i wyciszające. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach.

6. Trening zastępowania agresji.

W zajęciach uczestniczą dwie ośmioosobowe grupy uczniów z klas pierwszych gimnazjum. Celem zajęć jest kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami i stresem, świadome rozpoznawanie, nazywanie i przeżywanie uczuć; samokontrola złości i agresji. Aby pomóc młodym ludziom uwierzyć w siebie , prowadzono ćwiczenia mające na celu kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Uczniowie uczestniczą także w rozmowach i dyskusjach na temat sytuacji, w których odczuwają określone uczucia oraz o sposobach ich wyrażania.

 

Tłumaczenie

English French German Italian Spanish  

Program Comenius

Lubecka Noc Naukowa

 

szk odkrywcow   

wiarygodnaszkoła

szkola w ruchu