Przedszkole

Nauczyciele

Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 986
Zakładki : 6
Odsłon : 697460

JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE! PDF Drukuj Email
środa, 25 października 2017 19:39

  Z ogromną przyjemnością przekazujemy wspaniałą wiadomość, że przyznano nam WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. Po trzech latach systematycznej oraz intensywnej pracy na rzecz promocji zdrowia uzyskaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej
– nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie oraz rodzice - podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 Istotą Szkoły Promującej Zdrowie jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole.

W ciągu trzech lat przygotowań prowadziliśmy szereg działań prozdrowotnych m.in:
• Udział w projektach i programach edukacyjno – profilaktycznych do których
w szczególności należą: Akademia Aquafresh, Czyste Powietrze Wokół Nas, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Nie Zmarnuj    Swojego Życia, Trzymaj Formę, No Promil No Problem, Owoce i warzywa w szkole, Mleko
w szkole, Mamo, tato wolę wodę.
• Zapraszanie specjalistów  – spotkania, pogadanki, dyskusje, pedagogizacja rodziców
z zakresu profilaktyki zintegrowanej.
• Zbieranie zużytych baterii, nakrętek, makulatury.
• Spotkania integracyjne - zabawy, imprezy, wycieczki.
• Rozbudzanie patriotyzmu –  uroczystości i rocznice.
• Budzenie szacunku dla starszych, rodziny i innych ludzi – organizacja imprez środowiskowych.
• Stwarzanie warunków dla zdrowej rywalizacji – udział w konkursach, przeglądach wiedzy jak również ich organizacja na terenie szkoły.
• Rozbudzanie talentów dzieci i młodzieży - mocny akcent na pracę
z uczniem zdolnym.
• Skupianie uwagi na uczniu mającym trudności w nauce – dodatkowe zajęcia, pomoc koleżeńska.
• Systematyczna realizacja szkolnego programu profilaktyki włączonego
w działania wychowawcze.
• Dbanie o przestrzeganie zasad programu Szkoła Promująca Zdrowie.
• Systematyczna działalność Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia.
• Kształtowanie umiejętności życiowych poprzez pozalekcyjne zajęcia artystyczne
i koła zainteresowań.
• Organizacja dni tematycznych, których celem jest zwrócenie uwagi na ważne aspekty życia – Dzień Życzliwości, Dzień Bezpiecznego Internetu,  Światowy Dzień Zdrowia.
• Opracowywanie tematycznych gazetek ściennych.
• Organizowanie wspólnego przygotowywania zdrowych kanapek.
• Udział nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w szkoleniach i kursach dotyczących promocji zdrowia.
• Systematyczna diagnoza potrzeb społeczności szkolnej.
• Wspomaganie uczniów i rodziców przez specjalistów: logopedę, pedagoga, terapeutów (zajęcia rewalidacyjne).
Minione trzy lata były dla naszej szkoły bardzo pracowite, jednak to nie koniec tego typu działań, gdyż promocja zdrowia i działania prozdrowotne to proces, który w Zespole Szkół
w Lubczy toczy się nieustannie :)

Poprawiony: środa, 25 października 2017 20:39
 

Tłumaczenie

English French German Italian Spanish  

Program Comenius

Lubecka Noc Naukowa

 

szk odkrywcow   

wiarygodnaszkoła

szkola w ruchu