Przedszkole

Nauczyciele

Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 986
Zakładki : 6
Odsłon : 697444

KACPER LESIAK MISTRZEM WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH. PDF Drukuj Email
środa, 05 października 2011 01:00

W dniu 5 paŒdziernika na lotnisku aeroklubu z Nowego Targu odby³ siê Fina³ Województwa Ma³opolskiego w Biegach Prze³ajowych. Z naszej szko³y na te zawody pod opiek± pana Marcina Chmiela wyjecha³o trzech uczniów. Ze szko³y podstawowej Kacper Lesiak (Va) i Krzysztof Kaliciñski (VI), gimnazjum Kamil Lesiak uczeñ klasy I. Przy piêknej pogodzie znakomity wystêp zanotowa³ Kacper Lesiak , który okaza³ siê bezkonkurencyjny w biegu na 1000m w kategorii klas pi±tych zdobywaj±c z³oty medal i zostaj±c tym samym Mistrzem Województwa. Bardzo dobrze spisa³ siê te¿ jego brat Kamil który uplasowa³ siê na 15 pozycji w biegu na 1500m w kategorii klas I szkó³ gimnazjalnych. Trzeci z naszych reprezentantów Krzysztof Kaliciñski swój bieg ukoñczy³ w po³owie stawki. Kacprowi, Kamilowi i Krzy¶kowi w imieniu ca³ej szko³y serdeczne gratulacje.

Poprawiony: poniedziałek, 25 listopada 2013 10:10
 

Tłumaczenie

English French German Italian Spanish  

Program Comenius

Lubecka Noc Naukowa

 

szk odkrywcow   

wiarygodnaszkoła

szkola w ruchu