Przedszkole

Nauczyciele

Statystyka

Użytkowników : 3
Artykułów : 1044
Zakładki : 6
Odsłon : 754025

Świetlica

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej, jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, odrabianiu prac domowych i przygotowaniu się do lekcji. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu zaległości w tym zakresie.
Zabawa jest, obok nauki , podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy zajęć w naszej świetlicy mają czas na dowolne gry i zabawy, zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu.

W naszej świetlicy szkolnej są prowadzone następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne ( układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, sklejanie i inne)
  • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje, czytanie różnorodnych tekstów)
  • wzbogacające posiadanie wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne)
  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, dyskusje, ,,burze mózgów” i inne)
  • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie zadań domowych)
  • wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy tematyczne, programy artystyczne)
  • zwiększające sprawność ruchową (gry i zabawy zręcznościowe)

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad regulaminu, o wyrabianie i nawiązywaniu kontaktów z kolegami, rozmawianiu, słuchaniu, wyrażaniu swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się uczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych. Uczymy też planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań, przyzwyczajamy dzieci do utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie.

mgr Elżbieta Bryła

mgr Lucyna Warchał

mgr Andrzej Bielat

 

Tłumaczenie

English French German Italian Spanish  

Program Comenius

Lubecka Noc Naukowa

 

szk odkrywcow   

wiarygodnaszkoła

szkola w ruchu